Utvecklingssamtal

För att skapa bästa möjliga förutsättningar för att barnen ska kunna utvecklas rikt och mångsidigt ska förskolan samarbeta på ett nära och förtroendefullt sätt med hemmen. (Lpfö 2018 s.17)

Våra utvecklingssamtal

  • En gång under våren bjuds respektive vårdnadshavare in till ett samtal med pedagog på barnets avdelning.
    Vid behov av annat samtal under läsåret kontaktas pedagogerna på barnets avdelning.
  • Under utvecklingssamtalet reflekterar barn, föräldrar och pedagoger runt barnets utveckling och lärande
  • Utifrån barnets egna mognad, deltar barnet i förberedelse och genomförande av samtalet. Vårdnadshavare och pedagog bestämmer gemensamt om barnet är med under hela samtalet eller del av samtalet.

Hjälpte informationen på denna sida dig?

Meddela fel på sidan

Här kan du meddela om du saknar något eller om du hittat ett fel på denna sida.


Jag vill ha svar till min e-postadress. Obligatoriskt om du vill få ett svar.
Det du skickar till kommunen blir allmän handling.