Om Hällsbo förskola

Hällsbo förskola är en förskola som ligger i Sigtuna prästängar.