Kontakt

Här hittar du viktigta kontaktuppgifter.

Rektor

Rektor: Jennie Björk

E-post: jennie.bjork@sigtuna.se

Telefon: 08-591 266 08

Tillförordnad bitr rektor: Saida Punjani

E-post: saida.punjani@edu.sigtuna.se

Avdelningar

Svarar vi inte i telefonen – Ring igen

Kontaktuppgifter

Avdelning

Telefon

Lyckan röd

073-661 36 66

Lyckan blå

073-661 36 67

Öppettider

Förskolan har öppet måndag - fredag 06.30 - 17.30
Avdelningarna samarbetar när det gäller öppning och stängning.
Öppning klockan 6.30 och frukost på Lyckan blå klockan 7.00-7.30.
Barnen tas emot utomhus från klockan 7.30.

Pedagogista

Saida Punjani, ansvarar för det pedagogiska arbetet.
Telefon: 073-666 32 05
E-post: saida.punjani@sigtuna.se

Administratör

Elisabeth Rüdrich, ansvarar för det administrativa arbetet.
(Måndag, Onsdag, Torsdag)
Telefon: 073-666 34 80
E-post: elisabeth.rudrich@sigtuna.se

Besök oss

Prästängsvägen 1
193 32 Sigtuna