Välkommen till Delfinens förskola

Delfinens förskola är belägen nära Valsta Centrum i Märsta.

I mitt uppdrag som ansvarig ledare är det angeläget att arbeta tillsammans i samtal med pedagoger, vårdnadshavare och barn med utveckling av förskolan, värdegrundsfrågor och att förena barns lärande med barns omsorgsbehov. Pedagogernas kunskap, engagemang, motivation och förhållningssätt till verksamhet och människor i verksamheten är viktig ingredienser i det dagliga arbetet på förskolan. Förskolan erbjuder barn många sociala kontakter, vilket jag som rektor ser som rika tillfällen att lära sig av och med varandra. Lärandemiljön förändras ständigt beroende på barngrupp,aktiviteter och vilket arbetsområde fokus ligger på. Att arbeta med hela barnet och alla uttrycksmöjligheter och sinnen är ett naturligt arbetssätt i förskolan.

Det sker ständigt en översyn över hur lokalen används. Barnen är indelade i grupper som i sin tur styrs av ålder och mognad, aktiviteter och närvaro just för dagen.

För mig är det viktigt att förskolan Delfinen upplevs som trygg, öppen och välkomnande. Vårdnadshavare är varmt välkomna att kontakta mig med frågor och funderingar

Rektor Annica Norén

Hur vi arbetar

Lärande

På Delfinen vill vi att barnen ska tro på sin förmåga och känna att alla är en tillgång för gruppen. Trygghet, kamratskap, lek och lärande är ledord på förskolan. Vårt mål är att varje barn ska utveckla sin förmåga att bry sig om varandra. Vi uppmuntrar barns nyfikenhet till att leka och lära.Tillsammans erövrar barnen nya färdigheter och kunskaper i språk, matematik, naturvetenskap, teknik, musik, drama, rörelser och skapande.

Hälsa

Vi lägger stort vikt vid att aktivt sänka ljud- och stressnivån under hela dagen. Vi strävar efter att skapa en lugn miljö som lyfter och bidrar till barns olika rörelsebehov. Utöver lek på gården gör vi utflykter till skogen och i närområdet. Vår mat tillagas i Valstaskolan, och barnen serveras frukt och grönsaker dagligen.

IT

Barn och vuxna använder Ipad, OH-Canon, dator, digitalkamera och webbägg. Vi informerar både i närvarosystem Tempus och även på förskolans informationsvägg. Vi värnar om samtalen vid lämning och hämtning. Varje månad skrivs ett månadsbrev.

Lek

I leken sker ett lärande och en utveckling av barns alla förmågor. Barnen ges tid och utrymme för lek samt inflytande över vad de vill ha framme för material och hur de vill använda rummen.

Hjälpte informationen på denna sida dig?

Meddela fel på sidan

Här kan du meddela om du saknar något eller om du hittat ett fel på denna sida.


Jag vill ha svar till min e-postadress. Obligatoriskt om du vill få ett svar.
Det du skickar till kommunen blir allmän handling.