Utvecklingssamtal

Utvecklingssamtalet ger dig som vårdnadshavare en god inblick i ditt barns lärande och ska bidra till ett stärkt samarbete mellan hem och förskola.

Våra utvecklingssamtal

Att barnen är trygga och trivs är viktigt för både hem och förskola. Förskolan har i uppdrag att bidra till barnens utveckling och lärande vilket förklaras i läroplanen. Under utvecklingssamtalet reflekterar barn, vårdnadshavare och pedagoger runt barnets utveckling och lärande samt om barnets delaktighet och bidrag i gruppen. Utvecklingssamtalet ska bidra till en ökad förståelse och ett stärkt samarbete runt barns lärande.

Lärande

Alla utvecklingssamtal kommer att utgå från dokumentation av barns lärande i projekten på förskolan. Ni kommer att få ta del av fotografier eller film som visar på ert barns lärprocesser.

Vi önskar att ni inför samtalet funderar över vilket lärande och vilken utveckling ert barn har visat på och berättat om under det senaste året.

Vi föreslår tider för samtal och vårdnadshavarna bokar in sig på lämplig tid. Har ni inte möjlighet att komma på någon av de föreslagna tiderna kontakta pedagog för att hitta en tid som passar er. Inför samtalet får ni ett samtalsunderlag med frågor att fundera kring.

Uppföljningssamtal

Cirka tre veckor efter det att barnet börjat på förskolan kallas ni till ett uppföljningssamtal. Vi samtalar om den första bild vi fått av barnet och hur ni upplevde introduktionen samt er första uppfattning om Delfinen

Samarbetssamtal

Ibland behöver vi träffas för samtal om något som vi tillsammans med dig som vårdnadshavare behöver stötta barnet med. Kanske handlar det om omsorgssituationer (mat, trygghet, vila, toalettbesök) eller kanske om kamratskap, konflikter eller oro för barnets utveckling. Samarbetssamtal har vi vid behov och initiativ till dessa kan komma från er eller från oss på förskolan. I dessa samtal ska inte barnen vara med. Prata med era närmaste pedagoger om ni önskar ett samarbetssamtal så hittar vi en tid som passar.

Hjälpte informationen på denna sida dig?

Meddela fel på sidan

Här kan du meddela om du saknar något eller om du hittat ett fel på denna sida.


Jag vill ha svar till min e-postadress. Obligatoriskt om du vill få ett svar.
Det du skickar till kommunen blir allmän handling.