Inskolning

Inför inskolningen erbjuds vårdnadshavare ett informationsmöte där vi informerar om förskolan och de rutiner och regler som förskolan har, samt besvarar era frågor om verksamheten.

Ett barn och två vuxna målar blommor med asfaltskritor. Fotograf: Mostphotos

Fotograf: Mostphotos

Föräldraraktiv inskolning

Vi använder oss av föräldraraktiv inskolning vilket innebär att både barn och föräldrar är med oss tillsammans under inskolningsstiden. Målet med inskolningen är att vårdnadshavare och barn ska få en god inblick i verksamheten samtidigt som vi lär känna er. Vårdnadshavare är med under dagen i alla våra aktiviteter såsom lunch, blöjbyte, utevistelse med mera. Tillsammans med er ser vi sedan när det är dags för er att gå ifrån, men ni bör kunna komma tillbaka inom en kort stund.

Inskolningens tider

Räkna med att inskolningen tar cirka tre till fem dagar. Inskolningstiderna justeras efter ditt barn. Du behöver betala avgift från och med inskolnings första dag.

Dina uppgifter som vårdnadshavare under inskolningen

Under inskolningen sköter du som vårdnadshavare ditt barns rutiner såsom påklädning, blöjor, mat och vila. På det sättet lär vi på förskolan oss hur just ditt barn fungerar. Om möjligt så ser vi gärna att det endast är en vuxen per barn som deltar i inskolningen, då det annars blir väldigt många personer i verksamheten.

Förskolans rutiner under inskolningen

Vi går igenom förskolans rutiner från första dagen. Både du och ditt barn ska snabbt få en god känsla och överblick av verksamheten. Vi pedagoger finns i barnets närhet och söker aktivt kontakt, men anpassar oss efter barnet.

Du som vårdnadshavare är barnets trygghet under de första dagarna i en ny miljö med många nya intryck och samspel. Det brukar vara värdefullt att tänka på att barnet ska träna på att vara på förskolan, inte på att lämnas. Övriga barn och pedagoger presenterar succesivt det nya barnet till verksamheten. Under inskolningen deltar du som vårdnadshavare därför i de aktiviteter som barnet deltar i.

För varje dag vänjer sig ditt barn med att vara på förskolan och därför justerar vi vistelsetiderna utifrån det. Under sin andra vecka hos oss går barnen klockan 9.00–14.00. Från och med den tredje veckan går barnen på sina ordinarie tider.

Syftet med föräldraaktiv inskolning

  • Trygga barn som lär känna sin förskola, sina kamrater och pedagoger.
  • Trygga vårdnadshavare som lär känna förskolans verksamhet och mål, pedagogerna samt de andra vårdnadshavarna.
  • Aktiva vårdnadshavare som deltar i förskolans verksamhet.
  • God kommunikation mellan hem och förskola.

Hjälpte informationen på denna sida dig?

Meddela fel på sidan

Här kan du meddela om du saknar något eller om du hittat ett fel på denna sida.


Jag vill ha svar till min e-postadress. Obligatoriskt om du vill få ett svar.
Det du skickar till kommunen blir allmän handling.