Inskolning

På vår förskola använder vi oss av föräldraaktiv inskolning när ditt barn börjar hos oss. Här kan du läsa mer om vad det innebär.

Ett barn och två vuxna målar blommor med asfaltskritor. Fotograf: Mostphotos

Fotograf: Mostphotos

Föräldraaktiv inskolning

Vi erbjuder föräldraaktiv inskolning vilket innebär att du och ditt barn deltar i förskolans aktiviteter och rutiner under hela dagar. På så sätt lär pedagoger, barn och vårdnadshavare känna varandra och du och ditt barn blir vana vid våra rutiner och hur en dag på förskolan kan se ut. Alla barn är olika och har olika behov vilket kan innebära att antalet dagar för inskolningen kan variera från barn till barn. Inskolningsperioden varar vanligtvis cirka tio dagar och du betalar avgift från och med inskolningens första dag.

Inskolningens tider

Som vårdnadshavare är du tillsammans med barnet på förskolan mellan klockan 9.00–15.00 under de första inskolningsdagarna. Vi bjuder på lunch dessa dagar, och det är därför viktigt att ni meddelar oss i förväg om ni äter specialkost (vegetarian, halal, kosher eller liknande) eller har någon matallergi. När lämningen sker första gången och hur länge barnet är på förskolan utan dig är olika och beslutas tillsammans med dig som vårdnadshavare och personalen på förskolan.

Ditt ansvar som vårdnadshavare under inskolningen

Under inskolningen sköter du som vårdnadshavare alla ditt barns rutiner såsom påklädning, blöjor, mat och vila. På det sättet lär vi på förskolan oss om hur just ditt barn fungerar. Om möjligt så ser vi gärna att det endast är en vuxen per barn som deltar i inskolningen, då det annars blir väldigt många personer i verksamheten.

Förskolans rutiner under inskolningen

Vi går igenom förskolans rutiner från första dagen. Både du och ditt barn ska snabbt få en god känsla och överblick av verksamheten. Vi pedagoger finns i barnets närhet och söker aktivt kontakt, men anpassar oss efter barnet.

Du som vårdnadshavare är barnets trygghet under de första dagarna i en ny miljö med många nya intryck och samspel. Det brukar vara värdefullt att tänka på att barnet ska träna på att vara på förskolan, inte på att lämnas. Övriga barn och pedagoger presenterar succesivt det nya barnet till verksamheten. Under inskolningen deltar du som vårdnadshavare därför i de aktiviteter som barnet deltar i.

För varje dag vänjer sig ditt barn med att vara på förskolan och därför justerar vi vistelsetiderna utifrån det, tillsammans med er vårdnadshavare. Tidigast under sin andra vecka hos oss kan barnet börja gå sina ordinarie vistelsetider.

Syfte med föräldraaktiv inskolning

Syfte med föräldraaktiv inskolning är att få:

  • Trygga barn som lär känna sin förskola, sina kamrater och pedagoger.
  • Trygga föräldrar som lär känna förskolans verksamhet och mål, pedagogerna samt de andra föräldrarna.
  • Aktiva föräldrar som deltar i förskolans verksamhet.
  • God kommunikation mellan förskolan och föräldrar.

Hjälpte informationen på denna sida dig?

Meddela fel på sidan

Här kan du meddela om du saknar något eller om du hittat ett fel på denna sida.


Jag vill ha svar till min e-postadress. Obligatoriskt om du vill få ett svar.
Det du skickar till kommunen blir allmän handling.