Suomen kielen hallintoalue

Sigtunan kunnan liittyminen suomen kielen hallintoalueeseen vuonna 2010 merkitsee sitä, että ruotsinsuomalaisilla on erityisoikeuksia Sigtunan kunnassa. Tätä työtä ohjaa ja valvoo suomenkielinen projektipäällikkö. Kunnassa on myös useita suomenkielisiä yhteyshenkilöitä eri toimialoilla. Heidän yhteystietonsa löydät alta.

Mitä oikeuksia ruotsinsuomalaisilla on kunnassamme?

 • Oikeus asioida kunnassa suomeksi joko suullisesti tai kirjallisesti.
 • Oikeus saada päätöksiä ja näiden perusteluita käännettyä suomeksi.
 • Oikeus esikoulutoimintaan joko kokonaan tai olennaiselta osin suomeksi.
 • Oikeus vanhustenhuoltoon joko kokonaan tai olennaiselta osin suomeksi.
 • Oikeus edistää, kehittää ja säilyttää kulttuuriaan.
 • Oikeus vaikuttaa kunnan kehitykseen ja päätöksiin vähemmistöä koskevissa asioissa.

Neuvonpito

Neuvonpitoa johtaa kulttuuri- ja vapaa-ajanlautakunnan puheenjohtaja ja kunnan suomen kielen hallintoalueen projektipäällikkö avustaa ja kirjoittaa muistiinpanoja kokouksesta. Läsnäolijat ovat eri yhdistysten jäseniä, kunnan asukkaita ja kunnan eri hallintojen virkamiehiä. Aiheet ja teema vaihtelee kysynnän ja tarpeen mukaan. Ehdotuksia aiheista voi jättää projektipäällikölle sähköpostitse osoitteeseen nationellaminoriteter@sigtuna.se.

Muutoksista vähemmistölaissa jotka koskevat myös neuvonpitoa

Lähinnä kunnan hallituksen alaisiin toimintoihin vaikuttavat muutokset ovat seuraavanlaiset:

 1. Kunnalla on ehdoton velvollisuus tiedottaa kansallisten vähemmistöjen oikeuksista ja julkisen hallinnon vastuista (3§).
 2. Kaikille kansallisille vähemmistöille on annattava mahdollisuus vaikuttaa kysymyksiin, jotka koskevat heitä. Uutta laissa on, että neuvonpitojen pitää olla järjestelmällisiä vuoropuheluita ja, että myös järjestäytymättömien sekä lasten ja nuorten mielipiteitä on kuultava päätösprosessin aikaisessa vaiheessa (5§ ja 5b§).
 3. Uusi vaatimus on, että kunnilla pitää olla tavoitteet ja suutaviivat vähemmistötyölle 85c§).

Temaattiset neuvonpidot 2024

 • 11 huhtikuuta: Lasten ja nuorten asiat
 • 15 toukokuuta: Vanhusten asiat
 • 16 lokakuuta: Lasten ja nuorten asiat
 • 7 marraskuuta: Vanhusten asiat

Aika: 17.30-20.00

Paikka: Kommunhuset (Kunnantalo) Södergatan 20, Märsta

Ilmoittautuminen viimeistään 2 viikkoa ennen osoitteeseen nationellaminoriteter@sigtuna.se.