Finsktalande kontaktpersoner

Sigtuna kommun ingår i finskt förvaltningsområde. Finsktalande kommuninvånare har rätt till att få service på finska. Vid behov av hjälp och service på finska finns det finsktalande kontaktpersoner inom olika förvaltningar i kommunen.

Finskt förvaltningsområde/Kontaktcenter

Finskt förvaltningsområde kan nås via kontaktcenters telefonnummer 08 591 260 00


Kommunledningskontoret

(God man-frågor, Näringslivsfrågor, Landsbygdsrådet, NKI-Nöjd Kund Index, Ung Företagsamhet)

Näringslivssamordnare Anna-Maria Varpenius 08 591 260 55 anna-maria.varpenius@sigtuna.se

Kultur- och fritidsförvaltningen

(bibliotek, kultur, fritid, museum och fritidsgårdar, simhallar)

Bad- och simhallschef Tapani Röyttä 08 597 833 45 tapani.roytta@sigtuna.se

Chefssekreterare/nämndsekreterare Sinikka Julin, 08 591 262 79 sinikka.julin@sigtuna.se

Utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningen

(gymnasium, vuxenstudier, särgymnasium, integration, mångfald och arbetsmarknad)
Handläggare Jarmo Repka, 08 597 830 54 jarmo.repka@sigtuna.se

Utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltning

(försörjningsstöd)
Gruppledare Marica Löfman, 08 591 263 29 marica.lofman@sigtuna.se

Barn- och ungdomsförvaltningen

(förskola, grundskola, grundsärskola och kulturskola)

Utredare Ida Väisänen 08 591 266 19 ida.vaisanen@sigtuna.se

Finsk förskoleavdelning Granen, 073 666 31 98 vaxthuset.granen@edu.sigtuna.se

Äldre och omsorgsförvaltningen

(äldreboende, finsk demensavdelning, hemtjänst)

Enhetschef Arhem äldreboende och finska enheten för demenssjuka Marjo Kantola 08 591 268 45 marjo.kantola@sigtuna.se

Biståndsenheten Äldreomsorgen

Biståndsbedömare Marina Arvidsson 08 591 260 37 marina.arvidsson@sigtuna.se

Biståndsenheten LSS

Vakant

Omsorgen för funktionsnedsatta

Verksamhetsledare Kirsi Santamäki 08 626 346 kirsi.santamaki@sigtuna.se

Individ och familjeomsorgsförvaltningen

Familjecentrum Enhetschef Paula Wallenius 08 591 267 60 paula.wallenius@sigtuna.se

Stadsbyggnadskontoret

(stadsbyggnadsfrågor, ansökan om bygglov, kartor och mätning, adresser, parkeringstillstånd och annat som ingår i stadsbyggnadskontorets ansvar)

Kartingenjör Eija Österberg 08 591 261 96 eija.osterberg@sigtuna.se

Bygglovsadministratör Helena Hassinen 08 591 260 84 helena.hassinen@sigtuna.se

Auttoiko informaatio tällä sivulla sinua?

Meddela fel på sidan

Täällä voit antaa palautetta jos sivulta puuttuu tietoa tai siinä on virhe. Jos sinulla on muu kysymys voit lähettää sen tästä.

Haluan vastauksen sähköpostiosoitteeseeni. Pakollinen jos haluat vastauksen.
Kunnalle lähettämäsi