Neuvonpito

Sigtunan kunnan suomenkielisillä asukkailla on oikeus olla mukana neuvonpidossa heitä koskevissa asioissa. Jos haluat lisää tietoa neuvonpidoista, ota yhteyttä suomenkieliseen projektipäällikköön.