Yrkesintroduktion

Yrkesintroduktion är utbildningen för dig som saknar godkända betyg för behörighet till ett yrkesprogram.

Om yrkesintroduktion

På yrkesintroduktion får du en yrkesinriktad utbildning för att kunna söka till ett yrkesprogram eller få ett arbete. Du får möjlighet att läsa ämnen från grundskolan som du saknar betyg i samtidigt som du får läsa ämnen från de nationella program i gymnasieskolan. Yrkesintroduktion planeras ett år i taget och ger inte någon yrkesexamen.