Individuellt alternativ

Är du inte behörig till gymnasieskolans nationella program och behöver en utbildning som utformas utifrån dina behov? Då är det individuellt alternativ du ska välja.

Om individuellt alternativ

Individuellt alternativ är utbildningen för dig som inte är behörig till ett yrkesprogram och som saknar flera grundskoleämnen. Arlandagymnasiets utbildning individuellt alternativ förbereder dig för att söka till ett nationellt yrkesprogram, annan utbildning eller för arbetsmarknaden.

Utbildningen utformas efter dina behov och och dina intressen. Tillsammans med studie- och yrkesvägledare gör du en individuell studieplan som ligger till grund för dina studier. Ni planerar tillsammans vad du ska läsa för att nå just ditt mål.

Utbildningen Individuellt alternativ kan utformas så att du läser de grundskoleämnen som du saknar betyg i och hela eller delar av gymnasieskolans kurser. Dessutom kan utbildningen innehålla andra insatser utifrån dina behov som exempelvis motivationsinsatser eller praktik.