Elev och lärare under en lektion.

Anpassad gymnasieskola