Tre elever umgås utanför skolan.

Introduktionsprogram

Vi är alla olika och har olika behov. På introduktionsprogrammen kan du hitta din plats som passar just dina behov. Det finns fyra olika introduktionsprogram som alla anpassas utifrån dina behov. Introduktionsprogrammen ska ge dig som saknar behörighet till ett nationellt program möjlighet att komma in på ett nationellt program eller förbereda dig till arbetslivet.