Programinriktat val

Programinriktat val är en utbildning som är inriktad mot ett visst nationellt program.

Om programinriktat val

På programinriktat val får du som elev en utbildning som är inriktad mot ett visst nationellt program och du ska så snart som möjligt kunna antas till det nationella programmet. Det nationella program som utbildningen är inriktad mot kan vara både ett yrkesprogram eller ett högskoleförberedande program.

För att vara behörig till programinriktat val ska du ha godkänt i svenska eller svenska som andraspråk, matematik och engelska samt minst tre andra ämnen alternativt ha godkänt i svenska eller svenska som andraspråk, matematik eller engelska och minst fyra andra ämnen.