Språkintroduktion

Språkintroduktion är en utbildning för dig som nyligen har kommit till Sverige.

Om språkintroduktion

Utbildningen på språkintroduktion har fokus på svenska språket för att du ska kunna gå vidare till något annat program i gymnasieskolan eller till annan utbildning. För dig som inte har varit så länge i Sverige finns grupper med olika nivåer. Efter språkintroduktion kan du studera vidare på någon av de andra introduktionsprogrammen eller på ett nationellt program.