Två elever gör läxor i ljusgården.

Nationella program

Arlandagymnasiet erbjuder ett brett utbud av både högskoleförberedande program och yrkesprogram.

På Arlandagymnasiets högskoleföreberedande program erbjuds flera olika inriktningar för att du ska ha möjlighet att fördjupa dina kunskaper inom det ämnesområde som intresserar dig. På de högskoleförberedande programmen får du den studievana och de ämneskunskaper du behöver för vidare studier på högskola eller universitet.

Även på Arlandagymnasiets yrkesprogram finns olika inriktningar och profiler att välja mellan. Arlandagymnasiets yrkesprogram har en tät samverkan med arbetslivet, och genom det får du värdefulla kontakter inför ditt framtida yrkesliv. Som elev på Arlandagymnasiets yrkesprogram har du möjlighet att läsa in grundläggande högskolebehörighet.