Vårt trygghetsarbete

Här berättar vi om vårt trygghetsarbete.

Trygghetsarbete på Tingvallaskolan

På Tingvallaskolan vill vi att alla ska känna sig trygga. Varje år gör Sigtuna kommun en trygghetsenkät som vi följer upp och utvärderar. Utifrån detta resultat arbetar vi fram rutiner för att öka tryggheten på skolan. Ett exempel på det är att om vissa platser upplevs som mer otrygga så identifierar vi dessa platser och ser till att vuxennärvaron ökar där. Ett annat exempel är att vi har en fadderverksamhet som vi varje år utvärderar och utvecklar. Detta för att öka ”VI-känslan” och på så sätt få alla elever att visa omsorg och ansvar för alla på skolan. På våra klassråd, fritidsråd och elevråd pratar vi om trygghet, olikheter, vikten av att alla får vara den de är, diskuterar enkätsvar samt de rutiner som finns. Eleverna får på så sätt i olika forum vara med och påverka trygghetsarbetet på skolan.

På Tingvallaskolan har vi förmånen att ha ett socialt team. Detta betyder att vi har ett team bestående av två pedagoger som arbetar med trivsel och trygghet. De arbetar dels med värdegrundsarbete i klasserna utifrån vad just den klassen behöver, men är också en trygghet i form av en lugn plats dit man kan gå för att prata, pausa eller få en kram. De fångar upp elever som finns ute i korridorerna, kopplar samman lärare och vårdnadshavare med andra funktioner i kommunen om de ser behovet samt har samtal med berörda vid konflikter. Detta ser vi ökar tryggheten samt avlastar lärare som då kan rikta in sin tid på undervisningen i ännu större utsträckning.

Hjälpte informationen på denna sida dig?

Meddela fel på sidan

Här kan du meddela om du saknar något eller om du hittat ett fel på denna sida.


Jag vill ha svar till min e-postadress. Obligatoriskt om du vill få ett svar.
Det du skickar till kommunen blir allmän handling.