Digitala skoltjänster

Här hittar du som vårdnadshavare användbara länkar som tar dig vidare till våra digitala skoltjänster. Ditt barns utveckling och lärande, hur du sjukanmäler, gör ledighetsansökan och hur vi arbetar med frånvarorapportering på skolan.

Unikum - Förskola, Grundskola och fritidshem

Unikum är ett digitalt verktyg där du enkelt kan följa och vara delaktig i ditt barns vardag, utveckling och lärande i förskolan/skolan – både via mobilen och datorn. I Unikum hittar du omdömen, inlämningsuppgifter, information från lärare och bokning av utvecklingssamtal.

SchoolSoft - Grundskola och fritidshem

Du som har barn i kommunens grundskolor använder dig av Schoolsoft för att se betyg, schema, vistelsetider för fritidshemmet samt att göra sjukanmälan. Du använder Bank-ID för att logga in.

Ledighetsansökan

Vill du att ditt barn ska vara ledigt andra dagar än de lovdagar som redan finns, måste du ansöka om ledighet för ditt barn.

Ansökan gör du digitalt i SchoolSoft, via SchoolSoft inloggningssida eller via SchoolSofts app.

Sjukanmälan

Om ditt barn är sjuk så sjukanmäler du ditt barn på morgonen. Det är alltid du som vårdnadshavare som ska göra sjukanmälan. Tänk på att göra en ny sjukanmälan för varje dag ditt barn är hemma och låt barnet vara hemma tills det är friskt. Sjukanmälan görs i SchoolSoft-appen.

Elev- och personalinlogg till skolsystem

Har du problem att logga in kontakta ditt barns skola för support och vägledning eller kontaktcenter@sigtuna.se så hjälper de dig vidare.

Flicka snyter sig. Fotograf: Mostphotos

Ledighet från skolan

Tiden i skolan är obligatorisk från förskoleklass till och med årskurs 9. Om en elev behöver ledigt utöver loven och övriga lediga dagar behöver du som vårdnadshavare särskilt ansöka om det. En ansökan om ledighet behöver godkännas av skolan och ansökan bör göras i god tid innan ledigheten.

Det krävs särskilda skäl för att beviljas ledighet och detta är upp till skolan att bedöma. Ansöker man om ledigt mer än två skoldagar på ett läsår är det alltid rektor som fattar beslut om det finns synnerliga skäl till ledighet.

Har en elev blivit beviljad ledighet är det du som vårdnadshavare som ansvarar för att ta reda på vilken undervisning som ditt barn går miste om och vad ditt barn behöver göra för att komma i kapp.

Under perioden februari- maj genomförs de nationella proven i årskurs 3, 6 och 9. Det är mycket viktigt att eleverna deltar i proven för att vi ska kunna göra en riktig bedömning av elevens kunskaper och en rättvis betygssättning. Vi vill därför att ni undviker att ansöka om ledigt under den aktuella perioden.

Ansökan om ledighet görs i SchoolSoft-appen.

Närvarorapportering i skolan

Skolans personal har rutiner för att rapportera närvaro och frånvaro i vårt system Schoolsoft. Om en elev uteblir från en lektion eller har sen ankomst rapporterar skolans personal detta och du som vårdnadshavare blir automatiskt meddelad om detta. För elever i årskurs 6-9 framgår elevers olovliga frånvaro på elevens terminsbetyg.

Fritidshemmet

Om det finns behov av omsorg på fritids under ett lov, behöver du som vårdnadshavare anmäla vilka dagar ni har behov av senast två veckor innan. Inför sommarlovet behöver anmälan göras cirka sex veckor innan. Detta för att vi ska kunna planera verksamheten. Alla vistelsetider på fritidshemmet registrerar du som vårndadshavare i Schoolsoft.

SchoolSoft för barn på fritidshemmet

Vårdnadshavare till barn i fritidshem använder SchoolSoft för att lägga in vilka tider barnet kommer att vara på fritidshemmet. Vi använder sedan SchoolSoft för att checka in och checka ut barnen på fritidshemmet. Därför är det viktigt att du som vårdnadshavare ser till att ditt barn kontaktar personalen både när de kommer och när de lämnar fritids på morgonen och eftermiddagen.

Hjälpte informationen på denna sida dig?

Meddela fel på sidan

Här kan du meddela om du saknar något eller om du hittat ett fel på denna sida.


Jag vill ha svar till min e-postadress. Obligatoriskt om du vill få ett svar.
Det du skickar till kommunen blir allmän handling.