Välkommen till Sätuna skola

Jag heter Anneli Hultin och är rektor på Sätunaskolan sedan hösten 2014. Jag har arbetat i skolans värld i många år, som lärare, verksamhetsledare och rektor.

Rektor Anneli Hultin. Fotograf: Jonas Bilberg (sam87)

Fotograf: Jonas Bilberg

Skolans värld är magnifik tycker jag! Det är en sann förmån att få arbeta med barns utveckling och lärande tillsammans med pedagoger som brinner för sitt arbete. På vår skola finns det ett fantastiskt engagemang hos alla medarbetare. Att som rektor ha dessa medarbetare som länk till elevers lärande känns därför förmånligt.

Vår skolas vision är att ”Alla elever ska lyckas och olikheter ska ses som en tillgång”. Den säger mycket! För att den ska bli sann behöver först och främst varje enskild elev bli sedd, lyssnad på och respekterad för den person hen är.

Vi som arbetar på Sätunaskolan tror på att alla elever vill lära sig nya saker. Därför är det viktigt att vi genom god ledning och stimulans gör lärandet för eleverna begripligt, hanterbart och meningsfullt. Vi tror även på att elever lättare kan känna stolthet och glädje över sina prestationer om de blir positivt uppmärksammade.

Vårt mål är att alla elever som lämnar Sätunaskolan ska göra det med en god självkänsla och en ökad förståelse för sitt eget lärande. Vi vill ge varje elev en god grund för fortsatta studier genom att utveckla elevens vilja och lust att lära och ge dem kunskaper för hela livet.

På Sätunaskolan händer det mycket bra saker och det ska det fortsätta att göra. Tillsammans med alla medarbetare, elever och vårdnadshavare vill jag fortsätta driva skolutveckling med hög kvalitet där olikheter blir styrkor som tas tillvara på, där tryggheten finns i vardagen och glädjen speglas i elevernas ögon.

Välkommen till Sätunaskolan!

Anneli Hultin
Rektor

Hjälpte informationen på denna sida dig?

Meddela fel på sidan

Här kan du meddela om du saknar något eller om du hittat ett fel på denna sida.


Jag vill ha svar till min e-postadress. Obligatoriskt om du vill få ett svar.
Det du skickar till kommunen blir allmän handling.