På Sätunaskolan

Sätunaskolan i Märsta är en grundskola för elever i förskoleklass upp till årskurs 6.