Välkommen till Regnbågens skola

"Vi är skolan som utvecklar unika färgstarka elever som vill, kan och vågar".

På skolan går det idag 95 elever. Vi har 10 klasser på skolan, i vilka det arbetar både pedagoger och ett antal assistenter.

Rektor Margareta Axtelius. Foto: Rosie Alm

Margareta Axtelius rektor. Fotograf: Rosie Alm

Kursplaner

  • Den anpassade grundskolan är en egen skolform med egen läroplan och kursplaner. Skolan omfattar utbildning i samma ämnen som i grundskolan, eller inom ämnesområden, eller en kombination av dessa.
  • Inriktning ämnesområden är avsedd för de elever som inte kan tillgodogöra sig hela eller delar av utbildningen i ämnen. Istället för enskilda ämnen rymmer träningsskolans kursplan de fem ämnesområdena estetisk verksamhet, kommunikation, motorik, vardagsaktiviteter och verklighetsuppfattning.

Värdegrund

Eleverna arbetar dagligen med skolans värdegrund; hur det är att vara en bra kompis och hur viktigt det är att hjälpa varandra.

Vi värnar om att alla elever ska få känna en grupptillhörighet.

Förmågor

Vi kommer att fortsätta rikta in oss på förmågorna utifrån det centrala innehållet i kursplanen.

Välkommen till Regnbågens skola!

Rektor Margareta Axtelius

En vägg med bilder som illustrera olika förmågor.

Fotograf: Sigtuna kommun

Hjälpte informationen på denna sida dig?

Meddela fel på sidan

Här kan du meddela om du saknar något eller om du hittat ett fel på denna sida.


Jag vill ha svar till min e-postadress. Obligatoriskt om du vill få ett svar.
Det du skickar till kommunen blir allmän handling.