Betyg, bedömning och utvecklingssamtal

Här hittar du information om betygsättning och utvecklingssamtal.

Betyg

Betyg sätts från höstterminen i årskurs 6 och därefter varje termin fram till slutbetyget i årskurs 9.

Terminsbetygen ska sättas utifrån de kunskaper som eleven har utvecklat fram till och med den aktuella terminen. Bedömningen för eleverna i årskurs 6 ska göras i relation till kunskapskraven i årskurs 6 i de ämnen eleven har fått undervisning i under den aktuella terminen.

Från och med årskurs 7 görs bedömningen i relation till kunskapskraven i årskurs 9. Det är med slutbetyget som eleven söker vidare till gymnasieskolan.

Om du eller ditt barn undrar över skälen till ett visst betyg har ni enligt den nya skollagen rätt att få information om det.

Betyg sätts av den undervisande läraren. Läraren behöver kunna förklara på vilka grunder betyg sätts och uppmuntra och ge elever återkoppling i skolarbetet. Om en elev eller elevens vårdnadshavare ändå vill få information om skälen för ett betyg har ni rätt att få det av läraren som satt betyget.

Det är inte möjligt att överklaga ett betyg, men en lärare kan ändra ett betyg om det visar sig att ett betyg är uppenbart fel. Det kan till exempel komma fram att läraren missat ett bedömningsunderlag eller att det skett en förväxling av elever.

Betygsskalan

Betygsskalan A,B,C,D och E är godkända betyg. Betyget F innebär att eleven inte nått godkänt resultat. Streck sätts om elevens kunskaper inte kan bedömas därför att eleven varit frånvarande.

Utvecklingssamtal

Som vårdnadshavare har du under hela skolgången rätt att få veta vilka kunskapsmål som är satta och hur ditt barn ligger till i förhållande till målen.

Syftet med utvecklingssamtalet är att gemensamt komma fram till hur ditt barn ska stödjas, kunskapsmässigt såväl som i sin sociala utveckling. Tillsammans formulerar och dokumenterar ni detta i en individuell utvecklingsplan (IUP). Där ska det framgå vilka insatser som behövs, i skolan och med stöd av dig som förälder, för att ditt barn ska nå målen i varje ämne. Utvecklingssamtalen hålls minst två gånger per läsår.

Betygsbeställning

Här kan du beställa en kopia på ditt betyg från grundskolan, läs mer på sidan beställa betyg

Hjälpte informationen på denna sida dig?

Meddela fel på sidan

Här kan du meddela om du saknar något eller om du hittat ett fel på denna sida.


Jag vill ha svar till min e-postadress. Obligatoriskt om du vill få ett svar.
Det du skickar till kommunen blir allmän handling.