Fritidshemmet Regnbågen

På skolan har vi ett fritidshem där alla barn mellan 6-12 år är välkomna, både före och efter skolan. Vi utgår ifrån att olikheter är en tillgång och planerar aktiviteter efter elevernas dagsform. Vi tränar olika förmågor genom lek.

Arbetsmaterial fritidshemmet.

Fotograf: Sigtuna kommun

Lärande

Fritids uppdrag är att vara ett komplement till skolan och hemmet, samt att stödja barnet i dess utveckling.

All verksamhet utgår ifrån Läroplanens kapitel 4 (Fritidshemmets syfte och centrala innehåll).

"Vi leker och lever läroplanen"

Vi riktar in oss aktivt på våra förmågor som finns angivna i läroplanen.

  • Samarbete
  • Reflektion
  • Ansvar
  • Kommunikation
  • Kreativitet

SUA och Lärmiljöer

Vi arbetar med språkutvecklande arbetssätt, TAKK, där bildstöd och tecken som stöd har en viktig betydelse.

Vi förändrar miljön inne, så den stimulerar till lek och fantasi. Där eleverna får vara delaktiga och kreativa. Vi lyfter fram vad eleverna tycker om att göra.

Öppettider

Fritidshemmet på särskolan öppnar klockan 6.30 på morgonen. Vi äter frukost klockan 7.30. Vi är på fritids till skolan börjar klockan 8.10.

På eftermiddagen börjar vi med samling, dagens schema och vilka som är på fritids. Samlingen har olika innehåll varje dag som är planerad. Därefter är det mellanmål.

Eleverna erbjuds olika aktiviteter, till exempel skapande, bygg, lekar, uteaktiviteter, musik med mera. Även bad och skridskor är aktiviteter vi gör.

Fritids stänger för dagen klockan 17.30

Kontakt

Om du har några frågor om fritidshemmet är du välkommen att kontaktaansvarig för fritids.

Kontaktuppgifter till Regnbågens skola

Hjälpte informationen på denna sida dig?

Meddela fel på sidan

Här kan du meddela om du saknar något eller om du hittat ett fel på denna sida.


Jag vill ha svar till min e-postadress. Obligatoriskt om du vill få ett svar.
Det du skickar till kommunen blir allmän handling.