Information om Ekillaskolan

Våra 400 elever representerar den mångfald som är vår gemensamma framtid. De bär på alla de kvaliteter och förmågor som ett modernt samhälle behöver. Hos oss på Ekillaskolan får elever möjlighet att nå så långt som de vill och drömmer om.

Skolans organisation

Eleverna och den pedagogiska personalen är organiserad i fyra arbetslag. Varje arbetslag har en arbetslagsledare.

Skolledningen består av rektor och två biträdande rektorerer. Skolans ledningsgrupp utgörs av skolledningen och arbetslagsledare.

Elevhälsoteamet består av rektor, en biträdande rektor, kurator, skolsköterska, specialpedagoger och socialpedagog. Skolan har även tillgång till skolläkare och skolpsykolog.

Vi har en bibliotekspedagog som har hand om skolbiblioteket och hjälper elever med kompensatoriska hjälpmedel. På skolan finns vidare en studie- och yrkesvägledare, skoladministratör, vaktmästare samt en IT-tekniker.

Klassråd och elevråd

Klass- och elevråd är elevernas formella forum för inflytande över skolans verksamhet och arbetsmiljö.

På skolan finns det ett elevråd med representation från varje klass. Elevrådet utser två elevskyddsombud som deltar i arbetet vid skyddsronden, samt ett matråd som har regelbundna möten med kocken. Kontaktperson och stöd för elevrådsarbetet är Ylva Florin och Nicole Dib. Skolledningen utvecklar sitt samarbete med elevråden vid regelbundna möten.

Inriktningar

På Ekillaskolan har du möjlighet att välja en inriktning, välj mellan kulturklass eller naturklass.

Kulturklass – ett unikt samarbete mellan Ekillaskolan med Kulturskolan, där du utöver dina vanliga lektioner kan du under skoltid fördjupa dig i drama, dans, sång och instrumentalspel. Kulturklasserna har funnits på Ekillaskolan sedan 1999.

Naturklass – ett unikt samarbete mellan Ekillaskolan och Naturskolan, där du utöver dina vanliga lektioner under skoltid fördjupar dig i friluftsliv, naturkunskap, forskning och matematik.

Datorer

Samtliga elever på Ekillaskolan förfogar över var sin bärbar dator som ska användas som ett pedagogiskt verktyg i elevernas lärande såväl i skolan som i hemmet.

Målet är att utveckla nya metoder och arbetssätt, öka lusten att lära hos såväl elever som pedagoger samt öka elevernas måluppfyllelse och resultat.

Informations- och kommunikationstekniken gör det möjligt att öppna upp klassrummet mot övriga delar av närsamhället och världen. Vi lär idag genom att delta, producera, delge och diskutera oavsett tid och rum. Digital kompetens räknas av Skolverket som en av våra fyra prioriterade grundkompetenser tillsammans med räkna, skriva och läsa.

Läxhjälp

För de elever som vill ha hjälp med läxor eller studier erbjuder Ekillaskolan studiestöd efter skoltid. Detta läsår har vi läxhjälp i sal 41 på tisdagar och torsdagar klockan 15:30-16:30.

Att börja på Ekillaskolan

Ekillaskolan har hela Sigtuna kommun som upptagningsområde. Inom BUF (barn- och ungdomsförvaltningen) finns dock olika områden som styr vilken skola eleverna förväntas välja efter avslutad årskurs 6. De skolor som främst tillhör Ekillaskolans upptagningsområde är Sätunaskolan, Norrbackaskolan, Råbergsskolan, Tingvallaskolan, Odensala skola och Skepptuna skola.

Hjälpte informationen på denna sida dig?

Meddela fel på sidan

Här kan du meddela om du saknar något eller om du hittat ett fel på denna sida.


Jag vill ha svar till min e-postadress. Obligatoriskt om du vill få ett svar.
Det du skickar till kommunen blir allmän handling.