Återanvändningscentralen SigVända

Här kan kommunens förskolepedagoger hämta alla möjliga rest- och spillmaterial som barnen sedan får använda i sitt skapande. På SigVända arrangeras även fortbildning, workshops och nätverksträffar för pedagoger.

Den enes skräp är den andres guld

På SigVända återanvändningscentral får rest- och spillmaterial ett nytt liv. Vi tar tillvara på rest- och spillmaterial från privatpersoner och företag. Det som annars hade slängts kan via SigVända istället få ett nytt liv som kreativt pedagogiskt material. Allt som SigVända får in från företag och allmänhet gås igenom utifrån ett hälso- och säkerhetsperspektiv innan det erbjuds till förskolorna.

Locka till kreativitet

Syftet med SigVändas verksamhet är att genom de okonventionella materialen locka barns lust till kreativitet, utforskande och skapande. Pedagogerna i förskolan använder de olika materialen för att förnya och förändra miljön på förskolorna utifrån barnens tankar och behov. Fördelen med att använda ett ofärdigt material är att det inte bygger på förutbestämda användningsområden utan kan förvandlas till olika saker i mötet med barnens fantasi och kreativitet. I förskolans värld kallas detta för ”okodat material”.

Utbildning och inspiration för förskolans pedagoger

SigVända är inte bara en återanvändningscentral dit pedagogerna kommer för att hämta material. SigVända erbjuder också uppskattade utbildningar för kommunens förskolepedagoger på temat hållbarhet och kreativitet.

Böcker, papper och pennor på SigVända Foto: Sigtuna kommun

Foto: Sigtuna kommun

Har ni spillmaterial som ni kan dela med er av?

Välkomna att kontakta oss.

Förskolorna i Sigtuna kommun arbetar för att bli kemikaliesmarta och minska barnens exponering för farliga kemikalier.

Trämaterial för skapande

Foto: Sigtuna kommun

Kontakta SigVändan

Besöksadress:
Skolgatan 15
195 34 Märsta

Kontakt:

Kontakta SigVändan via vårt Kontaktcenter för att boka tid för besök.

Hjälpte informationen på denna sida dig?

Meddela fel på sidan

Här kan du meddela om du saknar något eller om du hittat ett fel på denna sida.


Jag vill ha svar till min e-postadress. Obligatoriskt om du vill få ett svar.
Det du skickar till kommunen blir allmän handling.