Arbetssätt i de kommunala förskolorna

I våra kommunala förskolor har vi tagit ett gemensamt ställningstagande för ett Reggio Emilia-inspirerat arbetssätt. Här kan du läsa om vad det innebär.

Kvinnlig pedagog interagerar med en ipad tillsammans med en grupp förskolebarn

Fotograf: Rosie Alm

Det kompetenta barnet

Vi tror på ett rikt och kompetent barn med en stark vilja att lära tillsammans med andra. Vi ser förskolan som en demokratisk mötesplats där allas lika värde bekräftas, liksom insikten om att olikhet och mångfald berikar.

Projekterande arbetssätt

Genom ett projekterande arbetssätt får barnen möjlighet att vara i ett utforskande kring ett gemensamt fokus. Barnen får prova hypoteser, stanna i processer och skapa förståelse tillsammans med andra. De får med sig förmågor som kommer att vara viktiga i en föränderlig framtid.

Pedagogisk dokumentation

I vårt pedagogiska arbetssätt är lyssnande, dokumentation och reflektion centrala begrepp. Detta gör vi genom den pedagogiska dokumentationen som är vårt verktyg för att synliggöra och förstå barnens lärande och för att kvalitetssäkra det uppdrag som finns i läroplanen för förskolan.

Genomtänkta pedagogiska miljöer

De pedagogiska miljöerna är i ständig förändring och utvecklas utifrån barnens tankar, nyfikenhet och frågor. Vårt mål är att den miljö barnen möter på våra förskolor är estetisk, utforskande och tillåtande. Vi ska i vår undervisning ge utrymme för utforskande, lärande, lek och fantasi vilket vi har möjlighet till när den pedagogiska miljön utgår från det pågående projekterandet.

Läs om Digitalisering i förskolan

Hjälpte informationen på denna sida dig?

Meddela fel på sidan

Här kan du meddela om du saknar något eller om du hittat ett fel på denna sida.


Jag vill ha svar till min e-postadress. Obligatoriskt om du vill få ett svar.
Det du skickar till kommunen blir allmän handling.