En dag på förskolan

Vi försöker väga samman våra dagar på ett balanserat sätt där vi växlar mellan planerade aktiviteter, lek och vila.

Öppning

Vi öppnar hela förskolan 6.30 tillsammans på avdelning Lönnen.

Inne och ute

Varje dag ger vi barnen möjlighet till både planerade och spontana aktiviteter såväl inomhus som utomhus. Leken har en stor plats i vår verksamhet och är en viktig lärsituation.

Vi arbetar i projektgrupper både inomhus och utomhus. Detta innebär att vi delar in barnen i mindre grupper så att vi möjliggör att alla blir sedda och får komma till tals.

Vid utgång får barnen tid att klä på sig själva, det är ett tillfälle för att träna eget ansvar, hjälpa varandra och kommunicera.

Projekt

Att arbeta projektinriktat innebär att barn få fördjupa sig i något, skapa relationer till ett ämne, fenomen, ting mm. Tex, insekter, växter, vatten. Ett utforskande arbetssätt där barnens frågor och undersökande står i fokus.

Måltider

För de som äter frukost serveras den 7.30. De yngre barnen äter frukost på Lönnen och de äldre äter frukost på Björken. Lunch 11.00 på samtliga avdelningar. Mellanmål ca 14.00. Under förmiddagen och senare eftermiddag finns även frukt att tillgå.

Omsorg och vila

Beroende av barnens ålder och behov ser vår vila olika ut. Det kan vara att sova, lyssna på saga, massage eller en lugn stund tillsammans. Avdelning Videns barn sover ute i sina egna vagnar.

Hämtning

När barnen hämtas får föräldrarna information om vad som har hänt under dagen. Vi stänger förskolan tillsammans inne eller ute på gården. Vi strävar efter att varje dag få ett bra avslut så att barnen längtar till nästa dag på förskolan.

Barnhänder som målar. Fotograf: Mostphotos

Fotograf: Mostphotos

Hjälpte informationen på denna sida dig?

Meddela fel på sidan

Här kan du meddela om du saknar något eller om du hittat ett fel på denna sida.


Jag vill ha svar till min e-postadress. Obligatoriskt om du vill få ett svar.
Det du skickar till kommunen blir allmän handling.