Utvecklingssamtal

Utvecklingssamtalet ger dig som vårdnadshavare en god inblick i ditt barns lärande och ska bidra till ett stärkt samarbete mellan hem och förskola runt ditt barns lärande.

Våra utvecklingssamtal

Att barnen är trygga och trivs är viktigt för både hem och förskola. Förskolan har i uppdrag att främja barnens utveckling och lärande vilket tydliggörs i läroplanen. Under utvecklingssamtalet reflekterar barn, vårdnadshavare och pedagoger runt barnets utveckling och lärande samt kring barnets delaktighet och bidrag i gruppen. Utvecklingssamtalet ska bidra till en ökad förståelse och ett stärkt samarbete runt barns lärande.

Lärande

Alla utvecklingssamtal kommer att utgå från dokumentation av barns lärande i projekten på förskolan. Ni kommer att få ta del av fotografier eller film som visar på ert barns lärprocesser. De äldre barnen är med på sitt utvecklingssamtal och berättar utifrån egen förmåga om sin dag på förskolan.

Vi önskar att ni inför samtalet funderar över vilket lärande och vilken utveckling ert barn har visat på/ berättat om under det senaste året.

Extra samtal

Ibland behöver vi träffas för samtal om något som vi tillsammans med dig som vårdnadshavare behöver stötta barnet med. Kanske handlar det om omsorgssituationer (mat, trygghet, vila, toalettbesök) eller kanske om kamratskap, konflikter eller oro för barnets utveckling. Ett extra samtal ska vi ha vid behov och initiativ till dessa kan komma från er eller från oss på förskolan. I dessa samtal ska inte barnen vara med. Prata med era närmaste pedagoger om ni önskar ett extra samtal, så hittar vi en tid som passar.

Vi önskar att ni inför samtalet funderar över vilket lärande och vilken utveckling ert barn har visat på/ berättat om under det senaste året.

Uppföljningssamtal

Några veckor efter inskolningen erbjuder vi ett uppföljningssamtal.

Hjälpte informationen på denna sida dig?

Meddela fel på sidan

Här kan du meddela om du saknar något eller om du hittat ett fel på denna sida.


Jag vill ha svar till min e-postadress. Obligatoriskt om du vill få ett svar.
Det du skickar till kommunen blir allmän handling.