Välkommen till Skepptuna förskola

En framgång är att arbeta tillsammans i kontakt med pedagoger, vårdnadshavare och barn med utveckling av förskolan och värdegrundsfrågor och att förena barns lärande med barns omsorgsbehov.

Tf Rektor Linda Perman Söderkvist Foto: Rosie Alm

Fotograf: Rosie Alm

I Sigtuna kommuns förskolor tror vi på ett rikt och kompetent barn med stark vilja att lära tillsammans med andra. Vi ser förskolan som en demokratisk mötesplats där allas lika värde bekräftas liksom insikten om att mångfald och olikheter berikar.

På Skepptuna förskola vill vi att de pedagogiska miljöerna, både ute som inne, ska vara i ständig förändring utifrån barnens tankar, nyfikenhet och intressen. Våra miljöer ska vara estetiska, inspirerande och utforskande samt inbjuda till samarbete och kommunikation.

Vill vi att barnen ska tro på sin förmåga och förstå att de alla är en tillgång för gruppen. Trygghet, kamratskap, lek och lärande är ledord på förskolan. Vår målsättning är att varje barn ska utveckla sin identitet och självständighet. Tillsammans erövrar barnen nya färdigheter och kunskaper i språk, matematik, naturvetenskap, teknik, musik, drama, rörelse och skapande.

Pedagogernas kompetens, engagemang, motivation och förhållningssätt till sin verksamhet och människor i verksamheten är viktiga ingredienser i det dagliga arbetet på förskolan.

I mitt uppdrag ansvarar jag även för Odensala förskola.

Varmt välkomna att besöka oss om ni vill se mer av verksamheten.

Vänliga hälsningar
Linda Perman Söderkvist
Rektor

Hjälpte informationen på denna sida dig?

Meddela fel på sidan

Här kan du meddela om du saknar något eller om du hittat ett fel på denna sida.


Jag vill ha svar till min e-postadress. Obligatoriskt om du vill få ett svar.
Det du skickar till kommunen blir allmän handling.