Välkommen till Silverskatten förskola

Jag heter Jenny Karlsson och är rektor på förskolan Silverskatten.
I mitt uppdrag som rektor är det angeläget att arbeta tillsammans i dialog med pedagoger, vårdnadshavare och barn med utveckling av förskolan och värdegrundsfrågor och att förena barns lärande med barns omsorgsbehov.

Rektor Jenny Karlsson Foto Rosie Alm

Fotograf: Rosie Alm

Lärande

På Silverskattens förskola vill vi att barnen ska tro på sin förmåga och veta att alla är en tillgång för gruppen. Trygghet, kamratskap, lek och lärande är ledord på förskolan. Vår målsättning är att varje barn ska utveckla sin identitet och självständighet. Vi vill att barnen utvecklar sin förmåga att bry sig om varandra. Vi uppmuntrar barns nyfikenhet till att leka och lära. Tillsammans erövrar barnen nya färdigheter och kunskaper i språk, matematik, naturvetenskap, teknik, musik, drama, rörelse och skapande.
I Sigtuna kommuns förskolor arbetar vi utifrån ett Reggio Emilia-inspirerat arbetssätt.

Hälsa

Vi lägger stor vikt vid att aktivt sänka ljud- och stressnivån under hela dagen. Vi strävar efter att skapa en lugn miljö som bidrar till samtal och en positiv stämning. Vi är ute dagligen för att uppmuntra barns olika rörelsebehov. Förutom lek på gården gör vi utflykter till skogen, lekparker och upptäcker närområdet.

Barnen serveras frukt och grönsaker dagligen. Barnen introduceras att själva ta sin mat från vår buffé både det varma maträtter och grönsaker. Vi är noga med att barnen själva äger sin tallrik (med detta menar vi att vi erbjuder men inte tvingar barnen att lägga något på sin tallrik som de inte vill ha)

IT

Vi använder digital verktyg tillsammans med barnen i undervisningen.
Vi använder oss av ett närvarosystem som heter Tempus, där ni som vårdnadshavare skriver in ert barns schema i appen, digitalt.

Mycket av kommunikationen med er vårdnadshavare sker via Unikum där vi veckovis dokumentera barnens gemensamma grupplärlogg, individuell lärlogg, månadsbrev och individuella frågeställningar/medelande.

Lek

I leken sker ett lärande och en utveckling av barns alla förmågor. Barnen ges tid och utrymme för lek samt inflytande i vad de vill ha framme för material och hur de vill använda rummen.

Pedagogernas kunskap, engagemang, motivation och förhållningssätt till verksamhet och människor i verksamheten är viktiga ingredienser i det dagliga arbetet på förskolan.

Förskolan erbjuder barn många sociala kontakter, vilket jag ser som rika tillfällen att lära sig av och med varandra. Lärandemiljön förändras ständigt beroende på barngrupp, aktiviteter och vilket arbetsområde man just för tillfället lägger fokus på. Att arbeta med hela barnet och alla uttrycksmöjligheter och sinnen är ett naturligt arbetssätt i förskolan. Det sker ständigt en översyn över hur lokaler används. Barnen är indelade i grupper som i sin tur styrs av ålder, aktiviteter och närvaro just för dagen.

Varmt välkomna att kontakta mig med era frågor och funderingar.

Rektor Jenny Karlsson

Hjälpte informationen på denna sida dig?

Meddela fel på sidan

Här kan du meddela om du saknar något eller om du hittat ett fel på denna sida.


Jag vill ha svar till min e-postadress. Obligatoriskt om du vill få ett svar.
Det du skickar till kommunen blir allmän handling.