Inskolning

På vår förskola använder vi oss av föräldraaktiv inskolning när ditt barn börjar hos oss. Här kan du läsa mer om vad det innebär.

Ett barn och två vuxna målar blommor med asfaltskritor. Fotograf: Mostphotos

Fotograf: Mostphotos

Föräldraaktiv inskolning

En föräldraaktiv inskolning innebär att du som förälder är delaktig i att introducera ditt barn till verksamheten och gruppen. Under de första dagarna har vi ett samtal där ni som föräldrar tillsammans med ert barn får möta oss pedagoger. Ni får då tillfälle att ställa frågor och berätta om ert barn. Efter inskolningen erbjuds efterinskolningssamtal, där vi samtalar om inskolningen och nuläget.

Inskolningens tider

Inskolningen tar cirka två veckor och inleds med tre föräldraaktiva dagar mellan klockan 9.00-13.30. Observera att det kan bli fler än tre föräldraaktiva dagar, allt beror på hur ditt barn reagerar och hur många dagar hen behöver ha med dig som förälder. Detta bestäms tillsammans med ansvarspedagogen.

Efter de tre första dagarna provar förälder att gå ifrån, detta görs enligt överenskommelse med inskolningspedagogen. När vi startar “avvänjningsperioden” är det viktigt att en förälder finns tillgänglig i närheten av förskolan på det nummer som angivits ifall barnet behöver föräldern.

Veckan efter rekommenderar vi att barnet även denna vecka går mellan klockan 9.00-13.30. Tiderna ovan bestäms i samtal med pedagogerna utifrån varje barns enskilda behov. Du som förälder bör finnas tillgänglig vid behov under den första tiden, inskolningen tar olika lång tid för alla barn.

Dina uppgifter som vårdnadshavare under inskolningen

Under inskolningen sköter du som vårdnadshavare alla ditt barns rutiner såsom påklädning, blöjor, mat, vila osv. På det sättet lär vi på förskolan oss om ditt barn i olika sammanhang.
Under inskolningen är det endast en vuxen per barn som deltar, då det annars blir väldigt många personer i verksamheten. Vi ser gärna att ni undviker att använda mobiltelefon på förskolan under inskolningen. Kom även ihåg att det inte är tillåtet att fotografera barnen på förskolan.

Förskolans rutiner under inskolningen

Vi introducerar förskolans rutiner från första dagen. Både du och ditt barn ska snabbt få en god känsla och överblick av verksamheten. Vi pedagoger finns i barnets närhet och söker aktivt kontakt, men anpassar oss efter barnet.

Du som vårdnadshavare är barnets trygghet under de första dagarna i en ny miljö med många nya intryck och samspel. Övriga barn och pedagoger introduceras succesivt det nya barnet till verksamheten. Under inskolningen deltar du som vårdnadshavare därför i de aktiviteter som barnet deltar i.

Syftet med föräldraaktiv inskolning

Syftet med föräldraaktiv inskolning är:

  • Trygga barn som lär känna sin förskola, sina kompisar och pedagoger.
  • Trygga vårdnadshavare som lär känna förskolans verksamhet och mål, pedagogerna samt de andra vårdnadshavarna.
  • Aktiva vårdnadshavare som deltar i förskolans verksamhet.
  • God kommunikation mellan förskola och hem.

Hjälpte informationen på denna sida dig?

Meddela fel på sidan

Här kan du meddela om du saknar något eller om du hittat ett fel på denna sida.


Jag vill ha svar till min e-postadress. Obligatoriskt om du vill få ett svar.
Det du skickar till kommunen blir allmän handling.