Välkommen till Raketen förskola

Steninge Förskolor ligger i ett bostadsområde med villor och radhus, där olika generationer möter varandra.

Rektor Kamilla Vestin Fotograf: Rosie Alm

Fotograf: Rosie Alm

Jag heter Kamilla Vestin och är rektor för Steninge Förskolor.

Steninge Förskolor består av Orion, Saturnus och Raketens förskolor. Förskolorna ligger i nära anslutning till varandra och möjliggör för en gemensam verksamhet och aktiviteter. Vi är inspirerade av Reggio Emilias pedagogiska arbetssätt, filosofi och förhållningssätt. Mälaren finns inom promenadavstånd, likaså de skogsområden där barn och pedagoger på våra förskolor kan upptäcka och utforska tillsammans i ett lustfyllt lärande.

Viktiga ledord för mig är trygghet, omsorg, lek och lärande. Mitt mål är att barnen ska mötas av en utmanande och inspirerande miljö, med medforskande pedagoger som väcker nyfikenhet och tar tillvara på varje barns unika kunskap. Att olikheter berikar märks i verksamheten, bland annat genom pedagogers olika kunskaper och utbildningar. Pedagogerna har tid till viktig reflektion både med barnen och tillsammans i arbetslaget. I det arbetet får de stöd, handledning och utmaningar av vår pedagogista.

Vår verksamhetsidé och vision bygger på demokratiska värden, där pedagogernas förhållningssätt visar på en respekt för alla människor enligt vår likabehandlingsplan.

  • En människosyn och tilltro till alla människor.
  • Alla har en kunskap som ska få möjlighet att utvecklas till sin fullaste potential och förmåga genom utmaningar och stöttning.
  • Våra barn ska tillägna sig verktyg, egna och gemensamma, för att undersöka, experimentera och reflektera runt olika svar och lösningar, och därigenom få möjlighet att utveckla ett livslångt lärande.

Vi arbetar med återvinning och återanvändning. Vi lägger stor vikt vid naturen och miljön, ute och inne. För mig är det viktigt att förskolan upplevs som öppen och välkomnande.

Varmt välkomna att kontakta mig med frågor och funderingar!

Rektor Kamilla Vestin

Hjälpte informationen på denna sida dig?

Meddela fel på sidan

Här kan du meddela om du saknar något eller om du hittat ett fel på denna sida.


Jag vill ha svar till min e-postadress. Obligatoriskt om du vill få ett svar.
Det du skickar till kommunen blir allmän handling.