Hemmet och förskolan

Sigtuna kommuns förskolor har tillsammans med föräldrarepresentanter, tagit fram en beskrivning av hur vi i hem och förskola ska samarbeta för barnens bästa.