Forum och kanaler för information och dialog

För dig som är vårndadshavare till barn i Sigtunakommuns kommunala förskolor har vi följande kanaler och forum för information och dialog.

Barngrupp med pedagog på förskolan

Information från förskolan

I vår samverkan med hemmet har vi olika former för information och dialog. Med hjälp av dessa kan förskola och hem gemensamt ta ansvar för en samverkan för barnens bästa.

Månadsvis information

Varje månad går information ut från förskolan till alla vårdnadshavare. Syftet är att skapa en inblick i vad som händer på förskolan i stort, samt informera om aktuella händelser eller förändringar.

Tempus

Från och med hösten 2019 kan du som är vårdnadshavare till barn i förskola lägga in ditt barns vistelsetider i vår app Tempus. Du kan även göra det via webben. I Tempus kan du som vårdnadshavare lätt se förskolans information om exempelvis planeringsdagar.

Mötesforum

Forum för samråd

På varje förskola finns det ett forum där vårdnadshavare får möjlighet att samverka med oss kring utbildningsfrågor. Det ska bestå av vårdnadshavare, personalrepresentanter och förskolans ledning. Förskolans forum för samråd bjuder in till träffar minst en gång per termin som behandlar frågor som är viktiga för verksamheten exempelvis aktuella verksamhets- och organisationsfrågor, det systematiska kvalitetsarbetet och planen mot diskriminering och kränkande behandling. Syftet med detta forum är att förskolan ska få möjlighet att hämta in synpunkter från vårdnadshavare inför exempelvis vissa beslut. Forum för samrådet är dock inte ett beslutande organ eller ett forum där enskilda ärenden kring personal, grupper eller barn diskuteras. Förskolan ansvarar för att det finns en dagordning för dessa möten och att det skrivs minnesanteckningar.

Föräldramöte

Ett par gånger per år bjuder förskolan in till träffar med er familjer. Mötet kan handla om förskolans uppdrag och mål, om pågående projektarbeten och om förskolans kvalitet och utveckling. Mötet kan även ingå som en del i exempelvis vernissager eller andra familjeaktiviteter som förskolan ordnar.

Utvecklingssamtal

Minst en gång per läsår bjuder förskolan in dig som vårdnadshavare till ett utvecklingssamtal. Syftet med utvecklingssamtalen är att du ska få inblick i ditt barns lärande och i pågående projekt.

Möten

I den dagliga kontakten vid hämtning och lämning tar du upp saker som rör barnets vistelse rent allmänt. Om det är något du eller pedagogerna på förskolan vill ha ett fördjupat samtal kring, bokar ni ett enskilt möte om det. Enskilda möten eller kontakter sker under personalens ordinarie arbetstid.

Rutiner vid besök på förskolan

Om du vill delta i ditt barns vistelse på förskolan en dag är du varmt välkommen att göra det. Vill du äta lunch på förskolan betalar du för den. Inom förskolan kan det finnas barn och personal som har skyddad identitet och för deras säkerhet är det viktigt att du som vuxen på förskolans område respekterar tystnadsplikten och inte filmar eller fotograferar barn eller personal.

Telefontider

Telefonkontakter sker under förskolans öppettider. Om avdelningen inte svarar i telefonen så är vi upptagna med barnen, pröva därför att ringa igen lite senare.

Återkoppling och svar

Om du skickar ett mejl till förskolan kan du förvänta dig att få svar inom tre arbetsdagar. Om du vänder dig till tjänstemännen på kommunens barn- och ungdomsförvaltning använder du dig av vårt verktyg för synpunkter och får då återkoppling inom tio arbetsdagar.

Lämna en synpunkt

Hjälpte informationen på denna sida dig?

Meddela fel på sidan

Här kan du meddela om du saknar något eller om du hittat ett fel på denna sida.


Jag vill ha svar till min e-postadress. Obligatoriskt om du vill få ett svar.
Det du skickar till kommunen blir allmän handling.