Hemmet och förskolan

I Sigtuna kommuns förskolor har vi tillsammans med föräldrarepresentanter tagit fram en beskrivning av hur vi i hem och förskola ska samarbeta för barnens bästa.