Inskolning

På vår förskola använder vi oss av föräldraaktiv inskolning när ditt barn börjar hos oss. Här kan du läsa mer om vad det innebär.

Ett barn och två vuxna målar blommor med asfaltskritor. Fotograf: Mostphotos

Fotograf: Mostphotos

Föräldraaktiv inskolning

På Aspbackens förskola har vi föräldraaktiv introduktion vilket innebär att du som förälder är delaktig i att introducera ditt barn till verksamheten och till gruppen.

Under de första dagarna har vi ett samtal där ni som föräldrar tillsammans med ert barn får möta oss pedagoger. Ni får då tillfälle att ställa frågor och berätta om ert barn. Efter introduktionen erbjuds uppföljningssamtal, där vi samtalar om introduktionen och nuläget.

Introduktionen tar omkring två veckor och inleds med tre föräldraaktiva dagar mellan cirka klockan 9.00–14.00.

Under de föräldraaktiva dagarna är det du som förälder som har det övergripande ansvaret för ditt barn, en förälder är med hela dagarna. Pedagogerna finns hela tiden med så att barnet lär känna dem och miljön.

Observera att det kan bli fler än tre föräldraaktiva dagar, allt beror på hur ditt barn reagerar och hur många dagar hen behöver ha med dig som förälder. Detta bestäms tillsammans med ansvarspedagogen.

Efter de tre första dagarna provar föräldern att gå ifrån, detta görs enligt överenskommelse med inskolningspedagogen. När vi startar ”avvänjningsperioden” är det viktigt att en förälder finns tillgänglig i närheten av förskolan på det nummer som angivits ifall barnet behöver föräldern.

Veckan efter rekommenderar vi att barnet även denna vecka går mellan 09.00 -14.00. Tiderna ovan bestäms tillsammans med pedagogerna utifrån varje barns enskilda behov. Du som förälder bör finnas tillgänglig vid behov under den första tiden, introduktionen tar olika lång tid för alla barn.

Vi ser gärna att ni undviker att använda mobiltelefon på förskolan under introduktionen. Kom även ihåg att det inte är tillåtet att fotografera barnen på förskolan.

Inskolningsperioden är tio dagar och du behöver betala avgift från och med inskolningens första dag.

Inskolningens tider

Som vårdnadshavare är du tillsammans med barnet på förskolan mellan klockan 9.00–14.00 under de första inskolningsdagarna. När lämningen sker första gången, och hur länge barnet är på förskolan utan dig, är individuellt och beslutas tillsammans mellan dig som vårdnadshavare och personalen på förskolan.

Dina uppgifter som vårdnadshavare under inskolningen

Under inskolningen sköter du som vårdnadshavare alla ditt barns rutiner såsom påklädning, blöjor, mat och vila. På det sättet lär vi på förskolan oss om hur just ditt barn fungerar. Om möjligt så ser vi gärna att det endast är en vuxen per barn som deltar i inskolningen, då det annars blir väldigt många personer i verksamheten.

Förskolans rutiner under inskolningen

Vi introducerar förskolans rutiner från första dagen. Både du och ditt barn ska snabbt få en god känsla och överblick av verksamheten. Vi pedagoger finns i barnets närhet och söker aktivt kontakt, men anpassar oss efter barnet.

Du som vårdnadshavare är barnets trygghet under de första dagarna i en ny miljö med många nya intryck och samspel. Det brukar vara värdefullt att tänka på att barnet ska träna på att vara på förskolan, inte på att lämnas. Övriga barn och pedagoger introducerar succesivt det nya barnet till verksamheten. Under inskolningen deltar du som vårdnadshavare därför i de aktiviteter som barnet deltar i.

Varje dag vänjer sig ditt barn med att vara på förskolan och därför justerar vi vistelsetiderna utifrån det. Under sin andra vecka hos oss går barnen här mellan klockan 9.00–14.00. Från och med den tredje veckan går barnen på sina ordinarie tider.

Bra att ha med sig till förskolan:

 • Kläder efter väder: Vi försöker att vara ute så mycket vi kan, i alla väder.
 • Höst och vår: Varma kläder, tunnare tumvantar, mössa, varma skor. Regnkläder och stövlar.
 • Vinter: Varma skor, varma tumvantar, varm mössa. En skön vinteroverall eller jacka och termobyxor. Varmt underställ.
 • Sommar: Solhatt, solkräm och tunna luftiga bomullskläder. Vattenflaska.
 • Extrakläder är bra att ha ifall kläder behöver bytas.
 • Blöjor, om ditt barn använder det. Vi uppskattar om det är tejpblöjor.
 • Trygghetssymboler tex. snuttefilt, napp eller nalle, eller kanske har ditt barn något annat.

Syftet med föräldraaktiv inskolning

Syftet med föräldraaktiv inskolning är att få:

 • Trygga barn som lär känna sin förskola, sina kamrater och pedagoger.
 • Trygga vårdnadshavare som lär känna förskolans verksamhet och mål, pedagogerna samt de andra vårdnadshavarna.
 • Aktiva vårdnadshavare som deltar i förskolans verksamhet.
 • God kommunikation mellan hem och förskola.

Hjälpte informationen på denna sida dig?

Meddela fel på sidan

Här kan du meddela om du saknar något eller om du hittat ett fel på denna sida.


Jag vill ha svar till min e-postadress. Obligatoriskt om du vill få ett svar.
Det du skickar till kommunen blir allmän handling.