Lek under bordet.

Tils förskola

Om förskolan

Rektorn har ordet, hur vi arbetar, tips och råd, vår mat, en dag på förskolan, arbeta hos oss

Trygghetsarbete

Vårt trygghetsarbete, barnhälsan

Tillsammans hem och förskola

Forum och kanaler för information och dialog, samverkan mellan hem och förskola

Kvalitetsarbete

Vårt systematiska kvalitetsarbete

Blanketter och rutiner

Allergi- och specialkost, hantering av personuppgifter

Kontakt

Kontakta oss, ansök om plats på förskolan, sjukanmälan, oro och synpunkter, barn- och elevombudsmannen (BEO)

Rektor Lisa Linefjell

Rektorn har ordet

Lisa Linefjell heter jag och är rektor på Tils förskola sedan våren 2017. 1 juli 2017 blev Munkebo och Tilsborgs förskolor en

Välkommen!

Välkommen till Tils förskola som ligger på Södertilsvägen 12-18 i bostadsområdet Til i Sigtuna.

År 2019/2020 har förskolan cirka 150 barn placerade på förskolans tio avdelningar. Förskolan är uppdelad i en yngre sida där ett-, två- och treåringarna har sina avdelningar och en äldre sida där fyra- och femåringarna har sina avdelningar. På förskolan arbetar cirka 25 pedagoger. Här finns också en rektor, en pedagogista och en administratör.

På Tils förskola tror vi på ett rikt och kompetent barn med en stark vilja att lära tillsammans med andra. Vi ser förskolan som en demokratisk mötesplats där allas lika värde bekräftas liksom insikten om att olikhet och mångfald berikar.

Pappa och barn går till förskolan.

Inskolning

På vår förskola använder vi oss av föräldraaktiv inskolning när ditt barn börjar hos oss.

Flicka snyter sig.

Frånvaroanmälan

Om ditt barn är sjukt eller inte kommer till förskolan som planerat behöver du informera förskolan om det via Tempus-appen.

Information om corona­viruset

Information om corona­viruset

Sigtuna kommun bevakar händelseutvecklingen av det nya coronaviruset och följer de rekommendationer som ansvariga myndigheter har tagit fram.

Nyheter

  • 26 februari 2020
    Rektorn informerar

    Blöjor i förskolan

    Vårdnadshavare ska fortsatt tillhandahålla blöjor i förskolan.