Nyborgen. Foto: Rosie Alm

Nyborgen förskola

Om förskolan

Rektorn har ordet, hur vi arbetar, tips och råd, vår mat, en dag på förskolan, arbeta hos oss

Trygghetsarbete

Vårt trygghetsarbete, barnhälsan

Tillsammans hem och förskola

Forum och kanaler för information och dialog, samverkan mellan hem och förskola

Kvalitetsarbete

Vårt systematiska kvalitetsarbete

Blanketter och rutiner

Allergi- och specialkost, hantering av personuppgifter

Kontakt

Kontakta oss, ansök om plats på förskolan, sjukanmälan, oro och synpunkter, barn- och elevombudsmannen (BEO)

Blommor

Välkommen till Nyborgens förskola

”Förskolan skall lägga grunden för ett livslångt lärande. Verksamheten skall vara rolig, trygg och lärorik för alla barn som deltar.

Välkommen!

Välkommen till Nyborgens förskola i natursköna Rosersberg. Vi är centralt placerade nära grundskola, idrottshallar och skogsområden. Vi har plats för 110 barn uppdelade på sex avdelningar. Nyborgen ingår ett förskoleområde tillsammans med förskolan Maskrosen.

Förskolans huvudbyggnad stod klar hösten 2010 och inrymmer Storborgen, Mellanborgen samt Lillborgen Röd och Blå. I en paviljong på angränsande gård inryms Miniborgen Gul och Grön.

Vi ser på förskolan som en mötesplats där alla får möjlighet att bidra, där vi utgår från barnens olika styrkor och förmågor och där glädje och delaktighet är handlingar vi värnar om.

Tillsammans med engagerade pedagoger och andra barn, i en pedagogisk miljö, får ditt barn möjlighet att utveckla tilltro till sin egen förmåga i ett utforskande arbetssätt.

Rektor Sylwia Szulik

Pappa och barn går till förskolan.

Introduktion

På vår förskola använder vi oss av föräldraaktiv introduktion när ditt barn börjar hos oss.

Flicka snyter sig.

Frånvaroanmälan

Om ditt barn är sjukt eller inte kommer till förskolan som planerat behöver du informera förskolan om det via Tempus-appen.

Kollage av bilder från förskola, grundskola och gymnasium.

Här är våra bästa pedagoger!

Nu börjar vi presentera vinnarna av årets pedagogpris 2022.