Valituksen tekeminen kunnan päätöksistä

Onko kunta tehnyt mielestäsi väärän päätöksen? Tai onko kunta päättänyt jostakin, mikä ei kuulu sen päätösvaltaan? Silloin voit tehdä valituksen. Joissakin tapauksissa voit tehdä valituksen myös, vaikkei päätös koskisikaan sinua itseäsi.

Kunnallislaki

Kunnallislain 10. luvussa on laillisuusharkintaa koskevia sääntöjä. Se tarkoittaa sitä, että hallinto-oikeus voi harkita, onko kunta päätöstä tehdessään noudattanut kaikkia lakeja. Tuomioistuin ei sitä vastoin ota kantaa, onko kunnan päätös oikea, eikä myöskään ehdota toista päätöstä.

Kirjoita hallintotuomioistuimelle

Valitus tehdään kirjallisesti. Kirjoita mistä päätöksestä valitat ja miksi kunta on mielestäsi tehnyt väärin. Lähetä kirje hallintotuomioistuimelle. Valitusaikaa on kolme viikkoa siitä päivästä, jona päätöksestä on ilmoitettu tarkastetussa pöytäkirjassa kunnan ilmoitustaululla.

Kaikki kunnassa kirjoilla olevat henkilöt tai yritykset, jotka omistavat kiinteistöjä kunnan alueella, voivat pyytää laillisuusharkintaa. Laillisuusharkinta koskee päätöksiä, joiden tekijöitä ovat

  • kunnanvaltuusto
  • lautakunnat ja muut poliittiset elimet
  • kuntayhtymät
  • viranhaltija, mikäli poliittiset päättäjät ovat antaneet päätöksen hänen tehtäväkseen

Lomake Valitusosoitus Vanhustenhuoltolautakunta Pdf, 37.9 kB, avautuu uuteen ikkunaan.

Kunta voidaan pakottaa perumaan päätös

Jos tuomioistuin päättää, että kunta on tehnyt väärin, päätös peruuntuu. Kunnan on mahdollisuuksien mukaan myös palautettava ennalleen kaikki, mitä on jo ehditty tehdä. Jos kunta on esimerkiksi ehtinyt kaataa puun uutta pyöräilytietä varten, kunnan tulee istuttaa kaadetun puun tilalle uusi, jos kunta on tuomioistuimen mukaan tehnyt väärin.

Valitus kolmen viikon kuluessa

Voit pyytää päätöksen uutta harkintaa, jos kunnan käsittelijä on mielestäsi tehnyt virheellisen arvion tai jos hän ei ole ottanut huomioon tarpeitasi.Valitus tehdään kirjallisesti. Valituksen tekemiseen on aikaa kolme viikkoa päätöksen saamisesta. Kirjoita valitukseen

  • mistä päätöksestä valitat
  • miksi kunta mielestäsi on tehnyt väärin ja miksi sen tulisi tehdä uusi, sinulle parempi päätös
  • nimesi
  • henkilönumerosi
  • osoitteesi

Lähetä valitus käsittelijälle, joka käsittelee hakemuksen uudelleen.

Lomake tästä: Valitusosoitus Vanhustenhuoltolautakunta Pdf, 37.9 kB, avautuu uuteen ikkunaan.

Tuomioistuin voi muuttaa päätöksen

Käsittelijä voi muuttaa päätöksen, jos perustelusi ovat hyvät. Mutta ellei kunta muuta päätöstä, voit valittaa edelleen hallinto-oikeuteen, joka harkitsee päätöksen uudelleen ja lähettää sinulle uuden päätöksen. Tuomioistuimella on oikeus muuttaa kunnan päätöstä, jos se on virheellinen.

Voit saada apua valituksen tekemisessä

Kunnan antamassa päätöksessä tulee olla tieto siitä, millä tavalla päätöksestä voi valittaa. Voit myös pyytää käsittelijääsi selittämään, miten valitus tehdään.

Auttoiko informaatio tällä sivulla sinua?

Meddela fel på sidan

Täällä voit antaa palautetta jos sivulta puuttuu tietoa tai siinä on virhe. Jos sinulla on muu kysymys voit lähettää sen tästä.


Haluan vastauksen sähköpostiosoitteeseeni. Pakollinen jos haluat vastauksen.
Kunnalle lähettämäsi