S:t Olofs skola. Foto: Rosie Alm

S:t Olofs skola

Om skolan

Välkommen till S:t Olofs skola, skolportalen, läsårstider, fritidshemmet, vår mat, arbeta hos oss, hur vi arbetar

Trygghetarbete

Trygghet, trivsel och studiero, vårt trygghetsarbete, elevhälsan

Tillsammans hem och skola

Forum och kanaler, samverkan

Kvalitetsarbete

Vårt systematiska kvalitetsarbete, studie- och yrkesvägledning

Blanketter och rutiner

Rutiner frånvaro och ledighet, allergi- och specialkost, hantering av personuppgifter

Kontakt

Kontakta oss, frånvaroanmälan, BEO, oro och synpunkter

Rektor Mia Wik

Välkommen till S:t Olofs skola

Vi har 440 elever i årskurs 7-9. Vår skola ligger centralt i Sigtuna stad endast en backe från Stora gatan.

Händer skriver på dator

Skolportalen

Här hittar du som vårdnadshavare användbara länkar som tar dig vidare till våra digitala skoltjänster.

Sjuk pojke som snyter sig.

Frånvaroanmälan

Här kan du läsa om hur du sjukanmäler, gör ledighetsansökan och hur vi arbetar med frånvarorapportering på skolan.

Information om corona­viruset

Information om corona­viruset

Sigtuna kommun bevakar händelseutvecklingen av det nya coronaviruset och följer de rekommendationer som ansvariga myndigheter har tagit fram.

Nyheter

 • 20 januari 2021
  Allmänt

  Växelvis distansundervisning för åk 7 och 8

  Eleverna i årskurs 7 och 8 började vårterminen på distans. Eftersom undervisning på plats alltid är att föredra ser vi kontinuerligt över beslut om distansundervisning. Från och med måndagen den 25 januari kommer kommunens 7:or och 8:or att ha växelvis undervisning på plats och växelvis distansundervisning. Årskurserna turas om att vara i skolan.

 • 11 januari 2021
  Allmänt

  Fortsatt distansundervisning för åk 7 och 8.

  I region Stockholm är det fortsatt stor smittspridning och läget är ansträngt. Barn- och ungdomsnämndens ordförande har därför beslutat att eleverna i årskurs 7 och 8 kommer inleda vårterminen 2021 på distans. Beslutet om distansundervisning gäller i första hand terminens två första veckor, till och med den 22 januari. Eleverna i åk 9 kommer att ha undervisning på plats i skolan. Beslutet gäller inte elever i grundsärskolan.