Skepptuna skola. Foto. Rosie Alm

Skepptuna skola

Om skolan

Välkommen till Skepptuna skola, skolportalen, läsårstider, fritidshemmet, vår mat, arbeta hos oss, hur vi arbetar

Trygghetarbete

Trygghet, trivsel och studiero, vårt trygghetsarbete, elevhälsan

Tillsammans hem och skola

Forum och kanaler, samverkan

Kvalitetsarbete

Vårt systematiska kvalitetsarbete, studie- och yrkesvägledning

Blanketter och rutiner

Rutiner frånvaro och ledighet, allergi- och specialkost, hantering av personuppgifter

Kontakt

Kontakta oss, frånvaroanmälan, BEO, oro och synpunkter

Rektor Lotta Hultgren

Välkommen till Skepptuna skola

Vi har 125 elever i årskurs F-6 och fritidshem efter skoltid.

Välkommen!

Hej och varmt välkomna till Skepptuna skola!

Hos oss får ditt barn utvecklas, känna trygghet och lära för framtiden. Våra elever ska få goda kunskaper och lära i en stimulerande miljö. Genom engagerade, inspirerande och kompetenta vuxna skapar vi förutsättningar för varje barn att få tilltro till sin egen förmåga att lyckas och skapa nyfikenhet inför nya kunskaper.

Händer skriver på dator

Skolportalen

Här hittar du som vårdnadshavare användbara länkar som tar dig vidare till våra digitala skoltjänster.

Sjuk pojke snyter sig.

Frånvaroanmälan

Här kan du läsa om hur du sjukanmäler, gör ledighetsansökan och hur vi arbetar med frånvarorapportering på skolan.

Information om corona­viruset

Information om corona­viruset

Sigtuna kommun bevakar händelseutvecklingen av det nya coronaviruset och följer de rekommendationer som ansvariga myndigheter har tagit fram.

Nyheter

  • 12 februari 2020
    Rektorn informerar

    Informationsbrev!

    Verksamheten är i full gång och eleverna arbetar på för fullt med att utveckla och finslipa sina olika förmågor. Kopplingen mellan pedagogernas höga förväntan på eleverna och elevernas egna engagemang för sin kunskapsutveckling är tydlig. Det är fantastiskt att se hur eleverna i de olika klasserna coachas till att utmana sig själva genom att reflektera och sedan vidareutveckla sina olika förmågor och arbeten.