Fritidshemmet

Innan skolan börjar och efter skolans slut har ditt barn möjlighet att gå på fritids hos oss. Det gäller barn från förskoleklass till och med årskurs 6. Här kan de delta i aktiviteter, leka med kompisar, göra läxorna eller bara ta det lugnt.

Flicka spelar schack utomhus

Fritids öppettider

Fritids har öppet klockan 06.00-18.00. Frukost serveras klockan 07.15 - 07.30 och mellanmålet från klockan 13.50 - 14.15 för lågstadiet och 14.20 - 14.45 för mellanstadiet. Fritidshemmet är öppet såväl skoldagar som lov- och studiedagar om inget annat har angivits.

Fritids stängt för studiedagar:

  • Måndag 8 januari 2024
  • Måndag 5 februari 2024
  • Fredag 14 juni 2024

Fritids stänger kl.16.00:

  • Onsdag 24 januari 2024
  • Onsdag 21 februari 2024
  • Onsdag 27 mars 2024
  • Onsdag 24 april 2024
  • Onsdag 29 maj 2024


Lärande

Fritidshemmet och skolan kompletterar varandra. Vi vill att ditt barn ska lära sig i alla sammanhang under hela dagen. På Skepptunaskolan har fritidshemmet därför en viktig roll i barnens lärande. Vi erbjuder barnen en meningsfull fritid och ett stöd i sitt lärande och i sin utveckling. I samverkan med skola och hemmet vill vi skapa bästa möjliga förutsättningar för varje barns mångsidiga utveckling och lärande. Ansvarstagande och självständighet utvecklas genom att barnen tränas i att ta ansvar för sina handlingar, sina egna och gemensamma saker och så småningom sina tider.

Trygghet och social utveckling

Vi vill hjälpa barnen att fungera socialt och bli självständiga, att respektera olikheter, olika åsikter och förstå att man måste kompromissa ibland. För att lyckas med det ser vi till att ha en miljö som är trygg, rolig och stimulerande där lek, skapande och fysisk aktivitet får stort utrymme. Verksamheten formas utifrån barnens ålder, mognad, behov, intresse och erfarenheter. Alla barn får vara med och påverka sitt fritidshem genom att vi har regelbundna fritidsråd där vi bland annat diskuterar värdegrund, hur vi är mot varandra i gruppen och hur vi vill att verksamheten ska se ut och fungera. På Skepptunaskolans fritidshem arbetar vi med ambitionen att förena Trygghet, Kunskap och Glädje!

Viktigt för vårdnadshavare att tänka på:

Schemaändringar inför ändrade arbetstider, lovdagar och studiedagar måste meddelas i god tid.
Extrakläder är bra att ha på fritids eftersom vi är ute varje dag.
Att följa med en kompis hem planeras hemma dagen före och meddelas till fritids.
Hälsa alltid på någon personal så att vi vet att ni kommit och lämnat eller hämtat ert barn och kan lägga in rätt information i Schoolsoft.

Behöver ni nå oss på telefon är numret 070-4290888.

Vi svarar mellan kl. 6.00 - 8.00 och 13.00 - 18.00

Vill ni melja oss använder ni er av fritids.skepptuna@edu.sigtuna.se

Hjälpte informationen på denna sida dig?

Meddela fel på sidan

Här kan du meddela om du saknar något eller om du hittat ett fel på denna sida.


Jag vill ha svar till min e-postadress. Obligatoriskt om du vill få ett svar.
Det du skickar till kommunen blir allmän handling.