Ekillaskolan

Ekillaskolan

Om skolan

Rektorn har ordet, skolportalen, läsårstider, fritidshemmet, vår mat, arbeta hos oss, hur vi arbetar

Trygghetarbete

Trygghet, trivsel och studiero, vårt trygghetsarbete, elevhälsan

Tillsammans hem och skola

Forum och kanaler, samverkan

Kvalitetsarbete

Vårt systematiska kvalitetsarbete, studie- och yrkesvägledning

Blanketter och rutiner

Rutiner frånvaro och ledighet, allergi- och specialkost, hantering av personuppgifter

Kontakt

Kontakta oss, frånvaroanmälan, BEO, oro och synpunkter

Rektor Ylva Hultblad Hederfors

Rektorn har ordet

Mitt namn är Ylva Hultblad Hederfors jag och är rektor på Ekillaskolan. Jag har arbetat som rektor i kommunen i fem år

Välkommen!

Hej och varmt välkomna till Ekillaskolan - världens viktigaste arbetsplats!

Måndagen den 17/8 börjar höstterminen 2020. Alla elever kommer att få ett brev hemskickat från sina mentorer under vecka 33 där det framkommer vilken tid de börjar och var de ska samlas.

Vi ser fram emot ett nytt läsår med gott samarbete, där vi hjälps åt att skapa goda förutsättningar för att alla elever ska få de kunskaper de behöver i livet.

Varmt välkomna till Ekillaskolan!

Händer skriver på dator

Skolportalen

Här hittar du som vårdnadshavare användbara länkar som tar dig vidare till våra digitala skoltjänster.

Sjuk pojke som snyter sig.

Frånvaroanmälan

Här kan du läsa om hur du sjukanmäler, gör ledighetsansökan och hur vi arbetar med frånvarorapportering på skolan.

Information om corona­viruset

Information om corona­viruset

Sigtuna kommun bevakar händelseutvecklingen av det nya coronaviruset och följer de rekommendationer som ansvariga myndigheter har tagit fram.