Trygghetsteamet på S:t Pers skola

På S:t Pers skola har vi ett trygghetsteam, en likabehandlingsgrupp som arbetar förebyggande, och främjande och är mycket delaktig i vår skolas arbete för våra elevers trygghet.

Vi i likabehandlingsgruppen på S:t Pers skola har som mål att arbeta främjande och förebyggande. Det är viktigt att alla elever ska känna sig trygga, men även känna glädje och inspiration att gå till skolan.

På skolan hjälper vi eleverna genom enskilda samtal och på gruppnivå så att de vid konflikter förstår vad som händer och varför, samt vilket ansvar de själva har för att konflikten inte blir större än vad den är.

Likabehandlingsgruppens mål är att hjälpa till så att eleverna får kunskap och hjälp att utveckla sina sociala färdigheter och hittar lämpliga metoder i komplicerade situationer i sociala sammanhang. För kontakt med oss går du via din klasslärare som kommer att föra informationen vidare. Vårt arbete pågår ständigt och vi arbetar fortlöpande för att nå vårt och skolans gemensamma mål om en trygg skola.

Hjälpte informationen på denna sida dig?

Meddela fel på sidan

Här kan du meddela om du saknar något eller om du hittat ett fel på denna sida.


Jag vill ha svar till min e-postadress. Obligatoriskt om du vill få ett svar.
Det du skickar till kommunen blir allmän handling.