Aktiviteter under året

På S:t Olofs skola har vi aktiviteter som vi värnar om. De ger stabilitet och löper som en röd tråd under skolåret. Elever, personal och vårdnadshavare deltar aktivt i de olika aktiviteterna.

Aktiviteter på höstterminen

Hela skolan läser

Under en hel vecka startas varje lektion med att läsa i 15 minuter, oavsett ämne. Detta för att öka läsvanan ännu mer.

FN-dagen/FN-veckan

Hela skolan arbetar med fokus på mänskliga rättigheter. I våra olika ämnen uppmärksammas de mänskliga rättigheterna och på FN-dagen hissas flaggan.

Luciatåg

Luciamorgon i skolans matsal. Elever i årskurs 9 bjuder övriga elever på värme och ljus med sång under luciamorgonen.

Spökbollsturnering

I slutet av höstterminen möts eleverna i en spökbollsturnering. Alla klasser respektive årskurs möter varandra i gruppspel sen möts bästa klass från respektive årskurs i finalmatcher. Klasserna byter om till ett tema de kommit överens om. Bästa utklädnand vinner ett pris.

Julavslutning

På julavslutningen samlas vi på skolan i respektive klass och under förmiddagen bjuds det på julavslutning, under två olika sittningar, i matsalen samt fika med sin klass. Skoldagen slutar klockan.11:00

Aktiviteter på vårterminen

Författarbesök för årskurs 7

Årskurs 7 har varje år ett författarbesök i samband med Världsboksdagen den 23 april. Alla i årskurs 7 får läsa boken inför detta möte.

S:t Olofsloppet

Elever samt personal samlas nere vid minigolfen för att springa eller promenera det årliga S:t Olofs loppet som är en mil långt.

Fotbollsturnering

I början av juni möts eleverna i en fotbollsturnering. Alla klasser respektive årskurs möter varandra i gruppspel sen möts bästa klass från respektive årskurs i finalmatcher.

Skolavslutning

Vi avslutar läsåret ute på skolgården med sång och uppträdande för hela skolan, släkt och vänner. Lärarna tackar av årskurs 9 och rektorn avslutar med ett sommarlovstal.
Alla klasser samlas sen för avslutningsfika i sitt klassrum.

Rävsta. Fotograf: Sigtuna kommun

Hjälpte informationen på denna sida dig?

Meddela fel på sidan

Här kan du meddela om du saknar något eller om du hittat ett fel på denna sida.


Jag vill ha svar till min e-postadress. Obligatoriskt om du vill få ett svar.
Det du skickar till kommunen blir allmän handling.