Barn- och elevhälsa

Ibland behöver ett barn i förskolan eller en elev i skolan stöd utöver det vanliga. För en elev i skolan eller ett barn i förskolan kan stödet ske i form av extra anpassningar inom ramen för den ordinarie undervisningen eller i form av särskilt stöd. Det är rektor som bedömer barnets och elevens behov av stöd. Stödet utformas utifrån den enskildes behov.

Innehåll på denna sida

I förskolan

I Sigtuna kommun finns ett barnhälsoteam som arbetar tillsammans med förskolornas rektorer och pedagoger. Inom barn- och elevhälsoenheten arbetar specialpedagoger med tidiga insatser i förskolorna. Tillsammans med förskolans pedagoger hitta lösningar som anpassas efter barnens kunskap, intresse och resurser.

I skolan och gymnasiet

Elevhälsans personal samarbetar tätt med skolans personal för att eleven ska ha en god hälsa och få rätt förutsättningar för inlärning.

Elevhälsan kan ge råd och stöd i:

  • Medicinska frågor
  • Pedagogiska frågor
  • Psykologiska frågor
  • Psykosociala frågor

Alla skolor i Sigtuna har en skolsköterska och en skolläkare. Skolläkarna har regelbundet mottagning på skolorna för skolrelaterade problem eller medicinska frågor om barnets utveckling. Kontakta skolsköterskan för att boka tid med skolläkaren.

Alla elever i våra skolor erbjuds enskilda hälsobesök och hälsosamtal hos skolsköterskan. Vårdnadshavare är alltid välkomna att vara med vid besöken.

Elevhälsan erbjuder vaccinationer enligt det nationella vaccinationsprogrammet.
Läs mer om det nationella vaccinationsprogrammet på Folkhälsomyndighetens webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Elever går i korridor. Fotograf: Rosie Alm

Fotograf: Rosie Alm

Hjälpte informationen på denna sida dig?

Meddela fel på sidan

Här kan du meddela om du saknar något eller om du hittat ett fel på denna sida.


Jag vill ha svar till min e-postadress. Obligatoriskt om du vill få ett svar.
Det du skickar till kommunen blir allmän handling.