Välkommen till Odensala skola

Vi är en liten skola, lantligt belägen, cirka 4 kilometer utanför Märsta. Vi har 150 elever från förskoleklass till skolår 6, samt fritidsverksamhet.

Rektor Erika Björklund. Fotograf: Jonas Bilberg

Fotograf: Jonas Bilberg

I vår utemiljö har vi tillgång till en fantastisk skolgård och skogen alldeles runt knuten.

Vi är en skola med goda resultat och där eleverna upplever en hög känsla av trygghet och trivsel. En nyckel till det är vårt goda samarbete mellan skola och hem.

Jag och mina medarbetare vill att våra elever ska rustas för livet, i ett lärande som är meningsfullt och begripligt, där de utvecklar en god självkänsla, mod och nyfikenhet att möta framtiden. Skolan ska vara en plats där möjligheterna finns, där varje dag är viktig och där det aldrig är för sent. Genom en undervisning som är stimulerande och utmanande vill jag att eleverna ska bli ägare av sitt eget lärande. Min övertygelse är att eleverna utvecklas genom att vilja pröva och våga göra misstag.

Eleverna behöver få uppleva att de också lär sig i ett "görande", med kroppen som verktyg och att klassrummets gränser kan sprängas. Det blir oftast ett annat engagemang när de får hjälpa fiskarna i Lövstaån eller göra ett hotell åt bina, eller när de med hjälp av Kulturskolans dans, sång och teater lär sig om Vikingatiden. Det måste finnas en mix i skolan mellan teori och praktik och mellan de kunskaper som vi kommer ha nytta av sedan och av de kunskaper som är meningsfulla här och nu. Barnen behöver både och!

Erika Björklund
Rektor

Hjälpte informationen på denna sida dig?

Meddela fel på sidan

Här kan du meddela om du saknar något eller om du hittat ett fel på denna sida.


Jag vill ha svar till min e-postadress. Obligatoriskt om du vill få ett svar.
Det du skickar till kommunen blir allmän handling.