Fritidshemmet

Här kan du läsa om Odensala fritidshem.

Flicka spelar schack utomhus

Odensala fritidshem

På Odensala fritidshem erbjuds en trygg, rolig och stimulerande miljö där alla elever får möjlighet att utveckla kunskaper och träna sina förmågor. Fritidshemmet har en viktig roll i barns lärande under hela dagen och kompletterar skolan genom att arbeta grupporienterat och situationsstyrt. I arbetet på fritidshemmet utgår vi från barnens intressen och behov.

Öppettider

Odensala fritidshem öppnar klockan 06.30 i skolans lokaler och stänger i fritidshemmets eget hus, Bullerbyn, klockan 17.30. Frukost serveras i matsalen klockan 07.15. Mellanmål serveras klockan 14.00.

Den dagliga verksamheten

Vi erbjuder ett varierat utbud av planerade aktiviteter som utgår från fritidshemmets styrdokument skollagen, läroplanen kapitel 1, 2 och 4 samt skolverkets "Allmänna råd".

Efter skoldagens slut har alla klasser en samling i klassrummet som blir övergången till tiden på fritidshemmet. Eftermiddagen fylls med lärorika och roliga aktiviteter. Ibland får eleverna välja på flera olika aktiviteter och ibland är aktiviteten för alla elever. Vid slutet av dagen samlas de elever som är kvar i verksamheten för en lugnare stund med högläsning och frukt innan stängning.

Ute och innemiljöer

Utevistelse är viktigt för oss på Odensala därför ges eleverna mycket tid att leka utomhus på vår fina gård. Vi har olika sorters planer för sport men även stora ytor med gräs och träd för annan lek. Det finns mycket lekmaterial att använda som eleverna lånar från två olika bodar.

Våra egna lokaler är avsedda för fritidsverksamhet och delas endast med förskoleklassen. Det innebär att vi kan arbeta i längre processer och lämna lek och arbeten framme under längre perioder. Vi använder gymnastikhallen för fysisk aktivitet och olika lekar flera gånger varje vecka.

Delaktighet och inflytande

I vår verksamhet tas stor hänsyn till elevernas åsikter. Fritidsråd står därför på schemat varje månad. Eleverna deltar även i planering och utvärdering av verksamheten. Vi utvecklar verksamheten tillsammans.

Lärande

På Odensala fritidshem arbetar eleverna i fasta åldersblandade grupper om 20 elever i varje grupp under de vuxenstyrda aktiviteterna. Det ökar lärandet och tryggheten för eleverna.

Samverkan och kontakt

Om du har några frågor om fritidshemmet är du välkommen att kontakta verksamhetsledare eller rektor. Vi önskar öppna och tydliga samtal med vårdnadshavare och vi vill att ni kommer till personalen med frågor och funderingar.

Hjälpte informationen på denna sida dig?

Meddela fel på sidan

Här kan du meddela om du saknar något eller om du hittat ett fel på denna sida.


Jag vill ha svar till min e-postadress. Obligatoriskt om du vill få ett svar.
Det du skickar till kommunen blir allmän handling.