Hemmet och skolan

Inom Sigtuna kommuns skolor har vi ett nära samarbete och dialog med vårdnadshavare. Här kan du läsa mer om samverkan och information mellan skola och vårdnadshavare.